SKUP ZŁOMU KASACJA POJAZDÓW

ul. Chemiczna 116, Tarnów
tel. 14 633 22 55

Stacja demontażu pojazdów

Z dniem 15 lutego 2012 firma Złomak została wpisana na listę przedsiębiorców prowadzących stację demontażu pojazdów po numerem: SR-III-1.7221.16.2011.AG. Oferta firmy Złomak zwiększyła się tym samym o możliwość legalnego wyrejestrowania – kasacji pojazdów samochodowych.

Przyjmujemy wszelkie pojazdy, niezależnie od ich stanu technicznego, rozliczając należność wg wagi pojazdu. Cena za 1 tonę pojazdu jest zmienna i uwidoczniona jest w cenniku. W przypadku braku możliwości przyjazdu samodzielnie, oferujemy możliwość odbioru pojazdu z miejsca jego parkowania.

Dokumenty potrzebne do zezłomowania pojazdu

DOWÓD REJESTRACYJNY - w przypadku braku dowodu potrzebne jest zaświadczenie z wydziału komunikacji lub pokwitowanie z Policji

KARTA POJAZDU - jeśli została wydana

UBEZPIECZENIE - aktualne na dzień kasacji

TABLICE REJESTRACYJNE - przynajmniej jedna


W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów, właściciel pojazdu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie:
pobierz oświadczenie o braku karty pojazdu
pobierz oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych
pobierz oświadczenie o braku dowodu rejestracyjnego
pobierz wszystkie oświadczenia.

Jeśli pojazd jest zarejestrowany na dwóch właścicieli, obydwoje powinni być obecni. Możliwe jest zezłomowanie pojazdu przez jednego z nich, pod warunkiem przedstawienia pisemnego upoważnienia współwłaściciela.

Istnieje możliwość zezłomowania pojazdu przez osobę trzecią jeśli posiada pisemne upoważnienie właściciela (właścicieli).

W przypadku, gdy pojazd nie został po zakupie przerejestrowany konieczne jest przedłożenie Umowy Kupna – Sprzedaży, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego własność pojazdu.

Co dalej?

Efektem procedury kasacyjnej jest otrzymanie przez właściciela/li kompletu dokumentów, w skład których wchodzą:

Zaświadczenia o Demontażu Pojazdu lub Zaświadczenia o Demontażu Niekompletnego Pojazdu

Unieważniony dowód rejestracyjny

Unieważniona karta pojazdu (jeżeli wydana)

Unieważnione tablice rejestracyjneZ takim zestawem dokumentów oraz ubezpieczeniem należy udać się w ciągu 30 dni do wydziału komunikacji organu wydającego dowód rejestracyjny celem wykreślenia pojazdu z ewidencji.

Po dokonaniu tej procedury istnieje możliwość odzyskania od Ubezpieczyciela części składki ubezpieczeniowej.
W tym celu należy sporządzić wniosek o zwrot niewykorzystanej kwoty ubezpieczenia i złożyć go u Ubezpieczyciela wraz z decyzją organu rejestracyjnego o wykreśleniu pojazdu z ewidencji.